Targujmy się! - Finansiaki

Targujmy się!
0 h 45 min

Relacja popytu, podaży i ceny stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania rynku. Choć to pojęcia abstrakcyjne, dość łatwo je zademonstrować na przykładach intuicyjnie zrozumiałych dla dzieci.

Uczestnicy 

Uczniowie w wieku 9 – 11 lat, od 15 do 24 osób

Cele warsztatu

  • poznanie pojęć: popyt, podaż, konkurencja
  • zrozumienie działania popytu, podaży, konkurencji w codziennych sytuacjach 
  • ćwiczenie negocjowania cen w codziennych sytuacjach
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie

 

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.

Chcemy Ci zaoferować produkty na najwyższym poziomie - dostosowane do Twoich potrzeb. Dlatego korzystamy z plików cookies, które są zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki. Możesz zaakceptować lub skonfigurować pliki cookies. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę cookies.