Masz to jak w banku! - Finansiaki

Masz to jak w banku!
0 h 45 min

Bank to miejsce bardzo tajemnicze. Skąd się w nim biorą pieniądze? Jak działa konto? A karta płatnicza? Czy bankomat to taki mały bank?

Uczestnicy

Uczniowie w wieku 7 – 9 lat, od 15 do 24 osób

Cele warsztatów

  • uświadomienie dzieciom roli banku
  • przybliżenie pojęć: karta płatnicza, konto bankowe, przelew internetowy, oszczędności, kredyt, odsetki, bankomat
  • uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
  • rozwijanie umiejętności rozumowania i wnioskowania
  • kształtowanie otwartej postawy wobec świata i innych ludzi

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.

Chcemy Ci zaoferować produkty na najwyższym poziomie - dostosowane do Twoich potrzeb. Dlatego korzystamy z plików cookies, które są zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki. Możesz zaakceptować lub skonfigurować pliki cookies. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę cookies.