Procentowe love - Finansiaki

Procentowe love
1 h 30 min

Jeżeli odłożę 100 zł na koncie, to kiedy podwoję tę kwotę? Tymek wsiada w wehikuł czasu, po to by sprawdzić, ile może zyskać, odkładając pieniądze na koncie.

Uczestnicy

Uczniowie w wieku 11 – 12 lat, od 15 do 24 osób

Cele warsztatów

  • przypomnienie pojęć: oszczędności, konto oszczędnościowe, odsetki
  • nauczenie obliczania odsetek bankowych od oszczędności
  • przećwiczenie użycia kalkulatora do obliczania odsetek
  • utrwalenie zamiany ułamków na procenty i odwrotnie
  • utrwalenie obliczania procentów danej liczby
  • rozwijanie kompetencji rozwiązywania zadań z treścią
  • używanie procentów i ułamków w kontekście codziennych sytuacji
  • rozwijanie umiejętności zauważania własnych błędów i ich poprawy
  • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole 

 

 

 

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.

Chcemy Ci zaoferować produkty na najwyższym poziomie - dostosowane do Twoich potrzeb. Dlatego korzystamy z plików cookies, które są zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki. Możesz zaakceptować lub skonfigurować pliki cookies. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę cookies.