Mój postęp
0%
0%
Zarabianie Wydawanie 10-13 lat
Infografika

Oszczędzanie w praktyce

W tym dziale, na podstawie planowania budżetu urodzinowego, dzieci poznają jak mądrze gospodarować pieniędzmi.


Gospodarowanie pieniędzmi (np. planowanie zakupów i ich wartościowanie) jest niezwykle cenną umiejętnością, którą należy rozwijać już od najmłodszych lat.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
Zarabianie Wydawanie 10-13 lat
krok 1
Artykuł
artykuł
krok 2
Kupuj rozsądnie
kupuj rozsądnie
krok 3
Artykuł
artykuł
krok 4
Oszczędzanie na co dzień
oszczędzanie na co dzień
krok 5
Quiz
quiz

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.