Mój postęp
0%
0%
Zarabianie Wydawanie 10-13 lat
Infografika

Oszczędzanie w praktyce

W tym dziale, na podstawie planowania budżetu urodzinowego, dzieci poznają jak mądrze gospodarować pieniędzmi.


Gospodarowanie pieniędzmi (np. planowanie zakupów i ich wartościowanie) jest niezwykle cenną umiejętnością, którą należy rozwijać już od najmłodszych lat.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
Zarabianie Wydawanie 10-13 lat
krok 1
Artykuł
artykuł
krok 2
Kupuj rozsądnie
kupuj rozsądnie
krok 3
Artykuł
artykuł
krok 4
Oszczędzanie na co dzień
oszczędzanie na co dzień
krok 5
Quiz
quiz

2016 © Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.