Mój postęp
0%
0%
Zarabianie Wydawanie 7-9 lat
Zbierasz na wymarzone rolki. Jedziesz z rodzicami
na zakupy i na wystawie widzisz nowy model zabawki,
o której marzą wszystkie dzieci w klasie. Co robisz?

2016 © Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.