Mój postęp
0%
0%
Zarabianie Wydawanie 7-9 lat
Zbierasz na wymarzone rolki. Jedziesz z rodzicami
na zakupy i na wystawie widzisz nowy model zabawki,
o której marzą wszystkie dzieci w klasie. Co robisz?

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.