Zarabianie Bankowość GIMNAZJUM
Infografika

Scenariusz lekcji o bankowości

Dział, który wychodzi naprzeciw nauczycielom klas gimnazjalnych, poszukujących kompletnych i gotowych scenariuszy lekcji z zakresu bankowości.

Z myślą o nauczycielach przygotowaliśmy scenariusz, którego stosowanie w łatwy i przystępny sposób przekaże uczniom wiedzę
z tematu, który na pierwszy rzut oka może wydawać się dość skomplikowany.

Scenariusz zawiera wiedzę teoretyczną, jak również elementy aktywizujące słuchaczy i pobudzające ich do pracy i myśli kreatywnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

2016 © Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.