Zarabianie Bankowość GIMNAZJUM
Infografika

Scenariusz lekcji o bankowości

Dział, który wychodzi naprzeciw nauczycielom klas gimnazjalnych, poszukujących kompletnych i gotowych scenariuszy lekcji z zakresu bankowości.

Z myślą o nauczycielach przygotowaliśmy scenariusz, którego stosowanie w łatwy i przystępny sposób przekaże uczniom wiedzę
z tematu, który na pierwszy rzut oka może wydawać się dość skomplikowany.

Scenariusz zawiera wiedzę teoretyczną, jak również elementy aktywizujące słuchaczy i pobudzające ich do pracy i myśli kreatywnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.