Zarabianie Przedsiębiorczość GIMNAZJUM
Infografika

Scenariusz lekcji o przedsiębiorczości

Z myślą o nauczycielach powstał dział, który pomoże im w łatwy
i przystępny sposób poprowadzić lekcje z zakresu finansów
i przedsiębiorczości dla klas gimnazjalnych.

Scenariusze lekcji zawierają praktyczne wskazówki, jak w ciekawy sposób realizować zajęcia z dość wymagającego tematu, jakim bez wątpienia jest przedsiębiorczość. Wskazują jak rozmawiać z młodymi ludźmi o finansach i kształtować w nich ideę przedsiębiorczości.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.