Zarabianie Przedsiębiorczość GIMNAZJUM
Infografika

Scenariusz lekcji o przedsiębiorczości

Z myślą o nauczycielach powstał dział, który pomoże im w łatwy
i przystępny sposób poprowadzić lekcje z zakresu finansów
i przedsiębiorczości dla klas gimnazjalnych.

Scenariusze lekcji zawierają praktyczne wskazówki, jak w ciekawy sposób realizować zajęcia z dość wymagającego tematu, jakim bez wątpienia jest przedsiębiorczość. Wskazują jak rozmawiać z młodymi ludźmi o finansach i kształtować w nich ideę przedsiębiorczości.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

2016 © Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.