Mój postęp
0%
0%
Zarabianie Przedsiębiorczość 10-13 lat

Kliknij PLAY, aby obejrzeć animację.Zarabianie Przedsiębiorczość 10-13 lat
krok 1
Animacja
animacja
krok 2
Ciekawostki
ciekawostki
krok 3
Zarabiam na marzenia
zarabiam na marzenia
krok 4
Artykuł
artykuł
krok 5
Quiz
quiz
Przejdź dalej:


Ikona Wydawanie 10-13 lat

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.