Mój postęp
0%
0%
Zarabianie Wydawanie 7-9 lat
MATERIAŁY DO POBRANIA:
Infografika

Czas na zabawę w sklep


Praktyka czyni mistrza. Poproś rodziców, by wydrukowali "materiały do pobrania" i wspólnie z nimi pobaw sie w sklep. Udanej zabawy!

Instrukcja:
Wydrukuj kilkukrotnie ceny i pieniądze.
Wybierz kilka rzeczy o różnej wartości, które posłużą w zabawie jako „towary na sprzedaż”.
Połóż towary na stole, obok każdego z nich ustaw cenę odpowiadającą ich wartości. Stań z dzieckiem po obu stronach stołu – rodzic będzie kasjerem, zaś dziecko kupującym.
Dziecko za pomocą drukowanych pieniędzy, dokonuje zakupów w sklepie. Zwróć uwagę, czy dziecko dokonuje słusznych wyborów zakupowych, czy ulega „zachciankom”.


Zarabianie Wydawanie 7-9 lat
krok 1
Infografika
infografika
krok 2
Plątaninka
plątaninka
krok 3
Zabawa w sklep
zabawa w sklep
krok 4
Znajdź różnice
znajdź różnice
krok 5
Gra planszowa
gra planszowa
krok 6
Quiz
quiz
Przejdź dalej:


Ikona Bankowość 7-9 lat

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.