Mój postęp
0%
0%
Zarabianie Wydawanie 3-6 lat
Infografika
Włącz głośniki Włącz głośniki


Zarabianie Wydawanie 3-6 lat
krok 1
Bajka
bajka o wydawaniu
krok 2
Gra planszowa
gra planszowa
krok 3
Quiz
quiz
Przejdź dalej:


Ikona Oszczędzanie 7-9 lat

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.