Agata Trzcińska
doktor nauk społecznych, psycholog i ekonomista

Jest asystentem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Autorka szeregu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Współautorka książki „Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży”.

Poza pracą naukową, posiada doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów związanych z edukacją ekonomiczną dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z różnymi instytucjami (m.in. Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym, Uniwersytetem Dzieci, Audytorium 17 i NBP), prowadziła dla dzieci i dorosłych warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej. 

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.