Zobacz jakie to proste

Portal edukacji finansowej

Logo Finansiaki

Portal edukacji finansowej

Jest to projekt wspierający kształtowanie kompetencji z obszaru finansów i przedsiębiorczości. Atrakcyjna forma przekazu pozwala dotrzeć do różnych grup odbiorców: rodziców dzieci już od 3 roku życia, młodzieży i nauczycieli. Materiały edukacyjne zostały przygotowane zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

FINANSIAKI.PL to przede wszystkim:
  • bajki edukacyjne w wersji audio i drukowanej,
  • animacje i infografiki,
  • quizy i gry zachęcające uczniów do pogłębiania wiedzy,
  • scenariusze lekcji dla nauczycieli,
  • poradniki dla rodziców.
Edukacja finansowa i przedsiębiorczość są jednym z bardzo ważnych obszarów zaangażowania społecznego Banku Zachodniego WBK. Promujemy wiedzę na temat finansów, bo wiemy, że jest to najlepsza droga do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi i kreowania podstaw przedsiębiorczości w dorosłym życiu.

2016 © Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.