Zobacz jakie to proste

Portal edukacji finansowej

Logo Finansiaki

Portal edukacji finansowej

Jest to projekt wspierający kształtowanie kompetencji z obszaru finansów i przedsiębiorczości. Atrakcyjna forma przekazu pozwala dotrzeć do różnych grup odbiorców: rodziców dzieci już od 3 roku życia, młodzieży i nauczycieli. Materiały edukacyjne zostały przygotowane zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

FINANSIAKI.PL to przede wszystkim:
  • bajki edukacyjne w wersji audio i drukowanej,
  • animacje i infografiki,
  • quizy i gry zachęcające uczniów do pogłębiania wiedzy,
  • scenariusze lekcji dla nauczycieli,
  • poradniki dla rodziców.
Edukacja finansowa i przedsiębiorczość są jednym z bardzo ważnych obszarów zaangażowania społecznego Santander Bank Polska. Promujemy wiedzę na temat finansów, bo wiemy, że jest to najlepsza droga do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi i kreowania podstaw przedsiębiorczości w dorosłym życiu.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.